Hôm nay – ngày 01/7/2023, rất nhiều quy định đáng chú ý về tiền lương, thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ ô tô chính thức được áp dụng.

1. Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 năm 2022, Quốc hội đã thống nhất tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.

Theo đó, Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở mới áp dụng đối với các nhóm đối tượng gồm cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cách tính lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở mới đối với công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập được hướng dẫn cụ thể  Thông tư 10/2023/TT-BNV.

2. Tăng lương tối thiểu vùng, tối thiểu giờ

Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng thay đổi như sau:

– Vùng I tăng 260.000 đồng: Từ 4,42 triệu đồng/tháng lên 4,68 triệu đồng/tháng.

– Vùng II tăng 240.000 đồng: Từ 3,92 triệu đồng/tháng lên 4,16 triệu đồng/tháng.

– Vùng III tăng 210.000 đồng: Từ 3,43 triệu đồng/tháng lên 3,64 triệu đồng/tháng.

– Vùng IV tăng 180.000 đồng: Từ 3,07 triệu đồng/tháng lên 3,25 triệu đồng/tháng.

Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị định này quy định:

– Vùng I là 22.500 đồng/giờ.

– Vùng II là 20.000 đồng/giờ.

– Vùng III là 17.500 đồng/giờ.

– Vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

3. Giảm thuế giá trị gia tăng về 8%

Tại Thông báo số 2298/TB-TTKQH, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó, nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 10% được giảm còn 8%.

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

4. Chính thức áp dụng 5 Luật thông qua năm 2022

05 Luật được Quốc hội thông qua năm 2022 chính thức được áp dụng từ 01/7/2023 bao gồm:

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

– Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

– Luật Thanh tra

– Luật Dầu khí

– Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

5. Giảm 36 khoản phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định giảm từ 10% – 50% mức thu đối với 36 khoản phí, lệ phí.

Một số khoản phí, lệ phí được giảm là:

– Lệ phí cấp thẻ Căn cước công dân.

– Lệ phí cấp chứng nhận (chứng chỉ) năng lực hoạt động xây dựng chi tổ chức; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng cho cá nhân.

– Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

– Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; Phí thẩm định dự toán xây dựng.

– Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

– Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán….

6. Giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước như sau:

Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, giảm 50% so với mức tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP, các Nghị quyết hoặc Quyết định đã áp dụng trước 01/7/2023 tại địa phương.

Từ ngày 01/01/2024 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP, các Nghị quyết hoặc Quyết định đã áp dụng trước 01/7/2023 tại địa phương.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!