Giáo trình Luật thương mại quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội

Mục lục bài viết 1. Giới thiệu tác giả 2. Giới thiệu hình ảnh sách 3. Tổng quan nội dung sách 4. Đánh giá bạn đọc 5. Kết luận 1. Giới thiệu tác giả Giáo trình Luật thương mại quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội do PGS.TS. Nông Quốc Bình chủ biên cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội. Tập thể tác giả: PGS.TS. Nông Quốc Bình TS. Nguyễn Thị Thu Hiền GS.TS. Nguyễn Bá Diến PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp TS. Ngô Quốc Kỳ TS. Vũ Thị Hồng Minh PGS.TS. Bùi Ngọc Sơn PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận 2. Giới thiệu hình ảnh sách Giáo trình Luật thương mại quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội Tác giả: PGS.TS. Nông Quốc Bình chủ…

Giáo trình Luật thương mại Việt Nam tập 1 và 2 (Trường Đại học Luật Hà Nội)

Mục lục bài viết 1. Giới thiệu tác giả 2. Giới thiệu hình ảnh sách 3. Tổng quan nội dung sách 4. Đánh giá bạn đọc 5. Kết luận 1.…

Giáo trình Luật thương mại phần chung và thương nhân – PGS.TS. Ngô Huy Cương

Mục lục bài viết 1. Giới thiệu tác giả 2. Giới thiệu hình ảnh sách 3. Tổng quan nội dung sách 4. Đánh giá bạn đọc 5. Kết luận 1.…

Sách Pháp luật về trọng tài thương mại (TS. Trần Minh Ngọc)

Mục lục bài viết 1. Giới thiệu tác giả 2. Giới thiệu hình ảnh sách 3. Tổng quan nội dung sách 4. Đánh giá bạn đọc 5. Kết luận 1.…

Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ (tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung)

Mục lục bài viết 1. Giới thiệu tác giả 2. Giới thiệu hình ảnh sách 3. Tổng quan nội dung sách 4. Đánh giá bạn đọc 5. Kết luận 1.…

Sách Hướng dẫn môn học luật thương mại – Tập 2 (TS. Nguyễn Thị Dung chủ biên)

Mục lục bài viết 1. Giới thiệu tác giả 2. Giới thiệu hình ảnh sách 3. Tổng quan nội dung sách 4. Đánh giá bạn đọc 5. Kết luận 1.…

Sách Hướng dẫn môn học Luật thương mại (tập 1) – Trường Đại học luật Hà Nội (TS. Nguyễn Thị Dung)

Mục lục bài viết 1. Giới thiệu tác giả 2. Giới thiệu hình ảnh sách 3. Tổng quan nội dung sách 4. Đánh giá bạn đọc 5. Kết luận 1.…

Giáo trình Một số hợp đồng đặc thù trong hoạt động thương mại và kĩ năng đàm phán, soạn thảo

Mục lục bài viết 1. Giới thiệu tác giả 2. Giới thiệu hình ảnh sách 3. Tổng quan nội dung sách 4. Đánh giá bạn đọc 5. Kết luận 1.…

Hợp đồng đặt cọc vô hiệu khi người nhận đặt cọc không đứng tên trên sổ đỏ?

Hợp đồng đặt cọc là hợp đồng thường xuyên được sử dụng để bảo đảm giao kết, thực hiện một hợp đồng khác, mọi người thường nghĩ việc thực hiện hợp đồng đặt cọc sẽ khá là đơn giản. Vậy hợp đồng đặt cọc có vô hiệu khi người nhận…
0969 361 319
Liên hệ