Không cần hình thành gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp nào? Ai có trách nhiệm phải trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án. Hãy cùng Mys Law tìm hiểu về các vần đề pháp lý đến gói thầu thông qua bài viết dưới đây. Căn cứ pháp lý: - Luật Đấu thầu 2013. 1. Gói thầu là gì? Theo khoản 22 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: ... 22. Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói…

Quy định về nhà tạo lập thị trường hiện nay

Trên thế giới khái niệm nhà tạo lập thị trường đã trở nên phổ biến. Hầu hết các quốc gia có thị trường chứng khoán đều có các nhà tạo…

Điều kiện được hủy bỏ niêm yết chứng khoán tự nguyện

Niêm yết chứng khoán là quá trình định danh các chứng khoán đáp ứng đủ tiêu chuẩn được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Vậy hiện nay điều…

Hợp đồng đặt cọc vô hiệu khi người nhận đặt cọc không đứng tên trên sổ đỏ?

Hợp đồng đặt cọc là hợp đồng thường xuyên được sử dụng để bảo đảm giao kết, thực hiện một hợp đồng khác, mọi người thường nghĩ việc thực hiện hợp đồng đặt cọc sẽ khá là đơn giản. Vậy hợp đồng đặt cọc có vô hiệu khi người nhận…
0969 361 319
Liên hệ