Trên thế giới khái niệm nhà tạo lập thị trường đã trở nên phổ biến. Hầu hết các quốc gia có thị trường chứng khoán đều có các nhà tạo lập thị trường, hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau. Những quốc gia có số lượng nhà tạo lập thị trường nhiều và hoạt động mạnh trên thế giới là các quốc gia có thị trường chứng khoán lâu đời và phát triển như Mỹ, Anh, Đức… Vậy ở Việt Nam hiện nay, pháp luật quy định như thế nào về nhà tạo lập thị trường? Tất cả sẽ được Mys Law giải đáp thông qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định số 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

1. Nhà tạo lập thị trường là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 95/2018/NĐ-CP, nhà tạo lập thị trường là tổ chức được Bộ Tài chính lựa chọn để thực hiện quyền, nghĩa vụ trong việc phát hành, giao dịch công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước theo quy định tại Nghị định 95/2018/NĐ-CP.

2. Điều kiện đăng ký nhà tạo lập thị trường

Cụ thể tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đăng ký nhà tạo lập thị trường phát hành và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán như sau:

– Là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

– Có vốn chủ sở hữu thực có trên báo cáo tài chính được kiểm toán của ba năm liền kề trước năm đăng ký làm nhà tạo lập thị trường không thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật liên quan;

– Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

Trường hợp tổ chức nhận sáp nhập hoặc hình thành sau chia, tách, hợp nhất thì thời gian hoạt động được tính cả thời gian trước khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất;

– Tham gia mua công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường sơ cấp và giao dịch trên thị trường thứ cấp với khối lượng tối thiểu do Bộ Tài chính quy định trong từng thời kỳ.

3. Hồ sơ đăng ký mới trở thành nhà tạo lập thị trường

Hồ sơ đăng ký mới trở thành nhà tạo lập thị trường phát hành và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán bao gồm:

– Đơn đề nghị trở thành nhà tạo lập thị trường theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 95/2018/NĐ-CP.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam của 03 năm liền kề trước năm đăng ký trở thành nhà tạo lập thị trường.

– Báo cáo về tình hình tham gia thị trường sơ cấp và thứ cấp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 95/2018/NĐ-CP. (Khoản 2 Điều 26 Nghị định 95/2018/NĐ-CP)

4. Thủ tục công nhận mới nhà tạo lập thị trường

Thủ tục công nhận mới nhà tạo lập thị trường phát hành và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 95/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 11 hàng năm, các tổ chức đủ điều kiện có nhu cầu trở thành nhà tạo lập thị trường gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 3.

– Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Tài chính kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản về việc bổ sung hồ sơ (nếu có).

– Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, căn cứ điều kiện quy định tại mục 2, Bộ Tài chính lựa chọn và công bố nhà tạo lập thị trường trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Bộ Tài chính có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

5. Các trường hợp nhà tạo lập thị trường bị xem xét loại bỏ tư cách thành viên

Theo khoản 1 Điều 28 Nghị định 95/2018/NĐ-CP, nhà tạo lập thị trường bị xem xét loại bỏ tư cách thành viên theo một trong các trường hợp sau:

– Bị thu hồi hoặc bị rút Giấy phép kinh doanh;

– Tạm ngừng kinh doanh, hoặc bị giải thể, phá sản;

– Hoạt động kinh doanh bị kiểm soát đặc biệt theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Có đơn đề nghị không làm nhà tạo lập thị trường;

– Không đáp ứng đủ điều kiện duy trì nhà tạo lập thị trường theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định 95/2018/NĐ-CP.

Trên đây là kiến thức liên quan đến Quy định về nhà tạo lập thị trường hiện nayMys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng