Hôm nay – ngày 14/4/2023, nhiều quy định sửa đổi, bổ sung về thuế giá trị gia tăng chính thức có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, các quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2023/TT-BTC như sau:

– Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế GTGT thực hiện theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP.

– Giá tính thuế đối với hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP.

– Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP.

– Tài liệu hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư gồm: Bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về việc kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trên đây là kiến thức mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!