Việc chuyển nhà đất từ tài sản riêng của vợ hoặc chồng thành tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận, thủ tục này trên thực tế cũng không quá phức tạp, nếu nắm rõ quy định dưới đây người dân có thể tự mình thực hiện. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Mys Law để biết được thủ tục chuyển nhà đất thành tài sản chung.

1. Khi nào nhà đất là tài sản riêng?

Căn cứ Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, một số trường hợp phổ biến mà nhà, đất là tài sản riêng của vợ hoặc của chồng gồm:

(1) Nhà, đất của mỗi người có trước khi kết hôn.

(2) Nhà, đất được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân.

(3) Nhà, đất được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.

(4) Nhà, đất là tài sản chung nhưng vợ chồng thỏa thuận chia nhà đất đó trong thời kỳ hôn nhân theo quy định Điều 38, 39 và 40 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

2. Được chuyển tài sản riêng thành tài sản chung?

Vợ, chồng có quyền chuyển tài sản riêng của mình thành tài sản chung của vợ chồng, nội dung này được quy định rõ tại Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cụ thể:

“Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”.

3. Phải đăng ký khi chuyển nhà đất thành tài sản chung?

Căn cứ điểm h khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, trường hợp chuyển nhà, đất là tài sản riêng của vợ hoặc của chồng thành tài sản chung của vợ chồng thì phải đăng ký biến động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời theo khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 thì vợ chồng có nghĩa vụ đăng ký biến động với cơ quan đăng ký đất đai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thỏa thuận chuyển tài sản riêng thành tài sản chung có hiệu lực.

4. Thủ tục chuyển nhà đất là tài sản riêng thành tài sản chung

4.1. Hồ sơ chuyển tài sản riêng thành tài sản chung

Khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định hồ sơ chuyển nhà, đất là tài sản riêng thành tài sản chung của vợ chồng gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK.

– Văn bản chuyển nhà đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

4.2. Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cách 1: Nộp hồ sơ tại xã, phường, thị trấn nơi có nhà, đất nếu có nhu cầu.

Cách 2: Không nộp hồ sơ tại xã, phường, thị trấn nơi có nhà, đất

– Trường hợp địa phương đã có bộ phận một cửa liên thông thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

– Trường hợp chưa có bộ phận một cửa liên thông thì nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương); nếu chưa thành lập Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thì nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Bước 4: Trả kết quả

Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 15 ngày đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

5. Chuyển nhà đất thành tài sản chung phải nộp thuế, phí?

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định 140/2016/NĐ-C và Công văn 2559/TCT-DNNCN, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ trong trường hợp chuyển nhà đất là tài sản riêng thành tài sản chung của vợ chồng được quy định như sau:

Về thuế thu nhập cá nhân: Trường hợp việc nhập tài sản riêng (nhà, đất) của vợ, chồng thành tài sản chung của vợ chồng không phải là chuyển nhượng hay tặng cho bất động sản, không phát sinh thu nhập, do đó không phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý: Việc chuyển tài sản riêng thành tài sản chung dưới hình thức chuyển nhượng, tặng cho sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân nhưng phải kê khai.

– Về lệ phí trước bạ: Trường hợp chuyển nhà, đất là tài sản riêng thành tài sản chung của vợ chồng phải nộp lệ phí trước bạ (vì không thuộc trường hợp được miễn).

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!