Khi hai bên nam nữ tự nguyện kí vào giấy đăng kí kết hôn, xem như đã được pháp luật thừa nhận quan hệ vợ chồng, một trong hai người đều không thể tự hủy đăng ký kết hôn mà cần nộp đơn ly hôn lên tòa án. Vậy có thể huỷ đăng ký kết hôn trong trường hợp nào? Hãy cùng Mys Law tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp luật:

– Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

1. Quy định chung của pháp luật về kết hôn:

Khoản 5 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định:

“5. Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.”

Điều 8, Điều 9 Luật này cũng quy định về điều kiện kết hôn cũng như đăng ký kết hôn như sau:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

“Điều 9. Đăng ký kết hôn

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.”

Theo đó, việc kết hôn đúng quy định pháp luật thì cần phải đáp ứng điều kiện kết hôn và phải đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền.

2. Đăng ký kết hôn nhưng không làm đám cưới thì có thể hủy kết hôn không?

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, việc đã đăng ký kết hôn chỉ bị hủy nếu thuộc trường hợp kết hôn trái pháp luật theo Điều 10 Luật Hôn nhân và gi đình 2014, cụ thể như sau:

“Điều 10. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

1. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật này.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.”

Theo đó nếu thuộc những trường hợp thì mới có thể yêu cầu hủy kết hôn do trái luật. Việc kết hôn đảm bảo các điều kiện quy định, được đăng ký đúng cơ quan có thẩm quyền thì không có cơ sở để yêu cầu hủy kết hôn. Việc có làm đám cưới hay không, không ảnh hưởng đến việc kết hôn của hai bên nam, nữ.

3. Quan hệ hôn nhân được xác lập từ ngày nào khi đăng ký kết hôn lại do trước đó đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền?

Điều 13 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền như sau:

“Điều 13. Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền

Trong trường hợp việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền thì khi có yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch và yêu cầu hai bên thực hiện lại việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn trước.”

Theo đó luật có quy định rõ khi thực hiện việc đăng ký kết hôn lại do trước đó đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền thì quan hệ hôn nhân vẫn được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn trước.

Trên đây là thông tin được Mys law đề cập tới. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!