Trong thời đại hiện nay, việc thành thạo các kỹ năng tin học là một lợi thế rất lớn của mọi người đối với học tập và đi làm, dẫn đến nhu cầu mở rộng, thành lập thêm các trung tâm đào tin học càng nhiều. Theo đó các trung tâm cần phải chứng minh đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động trước khi thành lập trung tâm. Hãy cùng Mys Law cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 86/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
 • Luật Giáo dục 2019;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Đầu tư

1. Trung tâm tin học là gì?

Trung tâm tin học là một tổ chức giáo dục chuyên về công nghệ thông tin, cung cấp các khóa học, đào tạo và dịch vụ liên quan đến máy tính, phần mềm, lập trình và các kỹ năng công nghệ thông tin khác. Giúp nâng cao hiểu biết và kỹ năng tin học của học viên có thể áp dụng trong công việc và cuộc sống.

2. Điều kiện thành lập trung tâm đào tạo tin học:

 • Về cơ cấu tổ chức:

Trung tâm tin học phải bao gồm có: Giám đốc, Phó giám đốc (nếu có); các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; các hội đồng tư vấn (nếu có); tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể. Trong đó:

– Giám đốc là người trực tiếp điều hành, quản lý tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Giám đốc trung tâm phải là người có nhân thân tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Phó giám đốc trung tâm là người giúp giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của trung tâm, có nhân thân tốt, có năng lực quản lý, tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ tin học.

– Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ được thành lập dựa trên quy mô, chương trình đào tạo, do giám đốc trung tâm quyết định thành lập.

– Các Hội đồng tư vấn được thành lập theo quyết định của giám đốc trung tâm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian hoạt động, số lượng và cơ cấu thành viên của họi đồng tư vấn do giám đốc trung tâm quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm quyết định.

– Tổ chức Đảng trong trung tâm được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. Tổ chức đoàn thể trtong trung tâm được thành lập và hoạt động theo Điều lệ và quy định của pháp luật, cóc trách nhiệm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của trung tâm.

 • Về hoạt động của trung tâm:

– Trung tâm tin học phải có chương trình, tài liệu dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp với nhu cầu của người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.

– Trung tâm tin học phải có kế hoạch tuyể sinh, thông báo công khai các thông tin về khoá học bao gồm chương trình, tài liệu dạy học, mục têu chuẩn đầu ra, điều kiện học tập, giáo viên, phương thức kiểm tra đánh giá, xác nhận kết quả học tập, thời gian khai giảng, học phí và các thông tin cần thiế khác. Đối với khoá học được thiết kế riêng theo nhu cầu của người học thì các thông tin khoá học phải được công bố công khai trước thời điểm tuyển sinh.

– Trung tâm phải có hoạt động dạy, thi, kiểm tra đánh giá học viên phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Về giáo viên:

– Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

         Giáo viên Việt Nam: Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên; Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

         Giáo viên nước ngoài: Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

3. Quy trình thành lập trung tâm đào tạo tin học:

Để thành lập một trung tâm tin học, cần có các quy trình cơ bản sau đây:

 • Nghiên cứu và lập kế hoạch:
 • Đăng ký doanh nghiệp
 • Tìm kiếm văn phòng và trang thiết bị
 • Xây dựng chương trình học
 • Quảng bá và tiếp thị
 • Khai giảng và quản lý hoạt động trung tâm

Ngoài ra, còn có hồ sơ thành lập trung tâm tin học bao gồm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm tin học:

 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông thường bao gồm:

– Đơn đăng ký thành lập công ty: Ghi rõ thông tin về tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ.

– Giấy tờ cá nhân của các thành viên sáng lập: Bao gồm chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy đăng ký kết hôn (nếu có), địa chỉ thường trú, công việc hiện tại.

– Giấy tờ chứng minh vốn điều lệ: Bao gồm giấy chứng nhận số vốn điều lệ, thông tin về nguồn gốc và quy mô vốn đầu tư.

– Giấy phép kinh doanh: Được cấp sau khi đăng ký thành lập công ty, giấy phép này cho phép công ty hoạt động và thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan.

 • Hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm tin học thường bao gồm:

– Đơn xin cấp phép thành lập trung tâm tin học: Ghi rõ thông tin về tên trung tâm, địa chỉ, mục tiêu hoạt động và chương trình đào tạo.

– Kế hoạch học tập và giảng dạy: Bao gồm mô tả chi tiết về nội dung khóa học, phương pháp đào tạo, giáo trình, và danh sách giảng viên.

– Đăng ký sử dụng tài liệu và phần mềm: Bao gồm danh sách tài liệu, sách giáo trình, phần mềm và các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng.

– Bản sao các giấy tờ pháp lý: Bao gồm giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Yêu cầu cụ thể và hồ sơ cần nộp có thể khác nhau tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực.

 

 

Trên đây là thông tin được Mys law đề cập tới. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!