Giấy phép môi trường ra đời từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được ban hành. Vậy theo quy định, đối tượng phải có giấy phép môi trường gồm những nhóm nào? Cùng theo dõi bài viết dưới dưới đây của Mys Law để biết thêm thông tin chi tiết.

Căn cứ pháp lí:

Luật Bảo vệ môi trường 2020

1. Giấy phép môi trường là gì? 

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường (khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020).

Nói cách khác, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải ra môi trường cần được xử lý/quản lý theo quy định thì phải có giấy phép môi trường thì mới đủ điều kiện chính thức đi vào hoạt động.

2. Giấy phép môi trường thành phần gồm những gì?

Giấy phép môi trường thành phần gồm các loại giấy tờ sau theo điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020:

1- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

2- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường;

3- Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

4- Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

5- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;

6- Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Theo đó, các loại giấy phép môi trường thành phần nêu trên được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/01/2022 trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn.

Có thể hiểu, giấy phép môi trường ra đời thay thế cho các loại giấy phép môi trường thành phần nêu trên. Nội dung của giấy phép môi trường thành phần được tích hợp vào giấy phép môi trường.

3. Các nhóm đối tượng phải có giấy phép môi trường

Căn cứ theo Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 02 nhóm đối tượng sau phải có giấy phép môi trường:

(1) Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý/phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

(2) Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng (1).

Lưu ý: Nhóm đối tượng (1) thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp thì được miễn giấy phép môi trường.

Đối chiếu với quy định tại Điều 28 Luật này, dự án đầu tư nhóm I, II, III được hiểu như sau:

Dự án đầu tư nhóm I

Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, bao gồm:

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn/trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn/trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

Dự án đầu tư nhóm II

Dự án đầu tư nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, trừ dự án đầu tư nhóm I, bao gồm:

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình;

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình/nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình/nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.

Dự án đầu tư nhóm III

Dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, trừ dự án đầu tư nhóm I, II, bao gồm:

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ;

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!