Những người được tính là đã tham gia BHYT: Người đã được cấp thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác nhau. Số người còn lại chưa có thẻ BHYT là đối tượng phải tham gia theo hộ gia đình. Như vậy, có thể hiểu BHYT hộ gia đình là hình thức BHYT bắt buộc với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trừ những người đã tham gia BHYT theo đối tượng khác để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

1. Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình online mới nhất 2024

Trình tự gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình online (trực tuyến) như sau:

– Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index

– Bước 2: Chọn “Đóng BHXH điện tử”.

– Bước 3: Chọn “Gia hạn thẻ BHYT theo HGĐ tích hợp giảm trừ mức đóng”

– Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin của chủ hộ và thông tin của thành viên hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế và số tháng cần gia hạn. Để thêm thành viên hộ gia đình, chọn “Thêm thành viên HGĐ”.

– Bước 5: Xác thực thông tin.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, người dùng chọn “Xác nhận” để xác thực thông tin.

Nếu các thông tin như thông tin chủ hộ; thông tin các thành viên; các thành viên tham gia thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình; thông tin về thẻ BHYT của các thành viên; các thành viên đề nghị gia hạn thẻ BHYT tham gia ở cùng một cơ quan BHXH được xác thực là đúng, màn hình hiển thị thông tin như sau:

Thông tin tham gia BHYT của từng thành viên: Số định danh, họ tên, số tháng gia hạn, hạn thẻ BHYT hiện tại, số tiền phải đóng để gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình.

– Bước 6: Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH.

Sau khi xác thực thông tin thành công, chọn “Ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH”, sau đó chọn “Thanh toán”.

– Bước 7: Thanh toán: Sau khi chọn “Thanh toán” tại bước 6, màn hình hiển thị danh sách ngân hàng và trung gian thanh toán. Người dùng có thể chọn một trong hai hình thức thanh toán.

Sau khi thanh toán thành công, người dùng có thể thực hiện in biên lai bằng cách chọn “In biên lai” hiển thị trên màn hình.

2. Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2024

Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau:

– Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

– Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2024 cụ thể như bảng sau:

Thành viên hộ gia đình Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2024

(Đơn vị: VNĐ/tháng)

Người thứ nhất 81.000
Người thứ hai 56.700
Người thứ ba 48.600
Người thứ tư 40.500
Người thứ năm

trở đi

32.400

3. Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:

(1) Nhóm do người lao động và đơn vị đóng.

(2) Nhóm do tổ chức BHXH đóng.

(3) Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

(4) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

(5) Nhóm do người sử dụng lao động đóng

(6) Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Trong đó, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm:

– Toàn bộ người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng 1, 2, 3, 4, 5 và người đã khai báo tạm vắng.

– Toàn bộ những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ những người thuộc đối tượng 1, 2, 3, 4, 5 và đối tượng đã tham gia BHYT theo hộ gia đình đăng ký thường trú.

– Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình:

+ Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

+ Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

(Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH, được sửa đổi bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH và Quyết định 490/QĐ-BHXH).

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!