Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

1. Lãi suất cho vay người chấp hành xong án phạt tù bằng lãi suất cho vay hộ nghèo

Cụ thể tại Điều 9 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định về lãi suất cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù như sau:

– Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ.

– Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Như vậy, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ.

2. Điều kiện vay vốn với người chấp hành xong án phạt tù

Theo điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định điều kiện vay vốn với người chấp hành xong án phạt tù như sau:

– Người chấp hành xong án phạt tù: Có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg.

Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm;

– Người chấp hành xong án phạt tù quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg phải thuộc trường hợp không còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo quy định của pháp luật.

3. Phương thức cho vay với người chấp hành xong án phạt tù

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định phương thức cho vay với người chấp hành xong án phạt tù như sau:

– Thực hiện phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người chấp hành xong án phạt tù là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trường hợp trong hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật thì người chấp hành xong án phạt tù trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị – xã hội.

4. Mục đích sử dụng vốn vay với người chấp hành xong án phạt tù

Mục đích sử dụng vốn vay với người chấp hành xong án phạt tù được quy định tại Điều 5 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg như sau:

– Đối với vay vốn để đào tạo nghề

Chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chi phí này bao gồm: Tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập; chi phí ăn, ở, đi lại.

– Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm

Chi phí để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm gồm chi phí cho việc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Quyết định 22/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/10/2023.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!