Bạn là người nước ngoài? Bạn thắc mắc về việc người nước ngoài có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khác để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh trung tâm thương mại hay không? Pháp luật Việt Nam quy định về vấn đề này như thế nào? Thông qua bài viết dưới đây Mys Law sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

Người nước ngoài có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khác để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh trung tâm thương mại không (1)

Căn cứ pháp lí:

  • Luật kinh doanh bất động sản 2014 

Điều kiện nhận chuyển nhượng

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

“h) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;”

Căn cứ Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản như sau:

– Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây:

+ Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;

+ Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

+ Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

– Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

– Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

Như vậy người nước ngoài có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khác để thực hiện dự án đâu tư kinh doanh trung tâm thương mại nếu đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Quy định về hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản 

Căn cứ Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải có các nội dung chính sau đây:

– Tên, địa chỉ của các bên;

– Thông tin cơ bản của dự án đã được phê duyệt;

– Thông tin chi tiết về toàn bộ dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng;

– Giá chuyển nhượng;

– Phương thức và thời hạn thanh toán;

– Thời hạn bàn giao toàn bộ hoặc một phần dự án và hồ sơ kèm theo;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

– Phạt vi phạm hợp đồng;

– Giải quyết tranh chấp;

– Các trường hợp chấm dứt thực hiện hợp đồng và các biện pháp xử lý;

– Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

 

Trên đây là kiến thức mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] 

Trân trọng!