(Ảnh minh họa: Quan hệ với người dưới 16 tuổi bị đi tù bao nhiêu năm?)

Độ tuổi 16 thuộc lứa tuổi vị thành niên. Ở độ tuổi này, cơ thể chưa phát triển một cách hoàn thiện và kiến thức sức khỏe tình dục có thể chưa được trang bị kỹ. Do đó, nếu quan hệ tình dục sớm, kém an toàn trong trường hợp này sẽ gây nhiều hậu quả khôn lường về sau. Vậy theo quy định pháp luật, quan hệ với người dưới 16 tuổi bị đi tù bao nhiêu năm? Có phải đi tù không? Đi tù bao nhiều năm? Cùng Mys Law tìm hiểu chi tiết vấn đề này thông qua bài viết đưới đây.

Căn cứ pháp lí:

  • Bộ Luật hình sự 2015

1. Quan hệ với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi

1.1. Trường hợp ép buộc quan hệ trái ý muốn

Mọi hành vi xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trong đó, nếu ép buộc, cưỡng đoạt người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi quan hệ tình dục trái ý muốn, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi hoặc Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cụ thể:

–  Người thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, khung hình phạt cơ bản của Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi là phạt tù từ 07 – 15 năm.

Với các trường hợp tăng nặng như: Có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Gây thương tích hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 31% đến 60%; Phạm tội 02 lần trở lên… người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 – 20 năm.

Nặng hơn, nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Nhiều người hiếp một người; Đối với người dưới 10 tuổi; Gây thương tích cho nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; Làm nạn nhân chết hoặc tự sát… người phạm tội thậm còn có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

– Người dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo quy định tại Điều 144 Bộ luật Hình sự, người phạm tội này có thể bị phạt tù từ 05 – 10 năm.

Nếu thuộc các trường hợp như: Có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Phạm tội 02 lần trở lên… người phạm tội có thể bị phạt tù từ 07 – 15 năm.

Nặng nhất, nếu thuộc một trong các trường hợp: nhiều người cưỡng dâm một người; Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân chết hoặc tự sát… người phạm tội còn có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Hình phạt bổ sung quy định với cả hai tội trên là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 – 05 năm.

1.2. Trường hợp quan hệ tự nguyện

Việc quan hệ tự nguyện với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi được Bộ luật Hình sự 2015 quy định tại Điều 145 với tội danh giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo đó, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tự nguyện thì bị phạt tù từ 01 – 05 năm.

Như vậy, người dưới 18 tuổi quan hệ với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tự nguyện thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này.

Ngoài khung hinh phạt cơ bản, Điều 145 quy định các khung hình tăng nặng khác như sau:

Phạt tù từ 03 – 10 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Có tính chất loạn luân;

+ Làm nạn nhân có thai;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Phạt tù từ 07 – 15 năm nếu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

Hình phạt bổ sung có thể được áp dụng với người phạm tội này là bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 – 05 năm.

2. Quan hệ với người dưới 13 tuổi 

Trẻ em là đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ. Hành vi xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 13 tuổi là hành vi gây ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý và sức khỏe của trẻ. Cho nên, việc quan hệ với người dưới 13 tuổi dù là tự nguyện hay cưỡng đoạt, ép buộc thì đều phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, việc quan hệ với người dưới 13 tuổi được xếp vào một trong các hành vi phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Lưu ý: Người phạm tội này phải là người từ đủ 14 tuổi trở lên. Trường hợp người dưới 14 tuổi giao cấu hoặc quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi không bị xử lý hình sự (căn cứ theo Điều 12 Bộ luật Hình sự).

Trên đây là kiến thức mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!