Thành lập công ty tại Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Mục lục bài viết 1. Hồ sơ thành lập công ty trên địa bàn huyện Đan Phượng 2. Điều kiện thành lập công ty trên địa bạn huyện Đan Phượng. 3. Trình tự thủ tục đăng ký thành lập công ty tại huyện Đan Phượng. 1. Hồ sơ thành lập công ty trên địa bàn […]

1. Hồ sơ thành lập công ty trên địa bàn huyện Đan Phượng

Khi thành lập công ty, trên địa bàn Đan Phượng thì công ty đó cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ với các giấy tờ sau:

Đầu tiên là phải có giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp đây là giấy tờ quan trọng và bắt buộc phải có khi muốn thành lập công ty. Tùy theo các loại hình doanh nghiệp khác nhau mà có những mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay thì các mẫu đăng ký doanh nghiệp cho từng loại hình công ty được tìm kiếm một cách rất dễ dàng thông qua các trang mạng.Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung như là: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại, số fax, thư điện tử; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ, vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân; các loại cổ phẩn, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loai cổ phần đối với công ty cổ phần; thông tin về đăng thuế; số lượng lao động dự kiến; Họ tên, chữ kí, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thanh viên hợp danh của của công ty hợp danh; Và họ , tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Thứ hai đó là về điều lệ công ty. Điều lệ công ty như chúng ta đã biết đây là một trong những văn bản nội bộ quan trọng cho doanh nghiệp và được quy định tại Điều 24, ,luật doanh nghiệp 2020. Căn cứ theo điều 24 luật Doanh nghiệp 2020 thì điều lệ công ty bao gồm điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và điều lệ sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động . Tại khoản 2 điều 24 quy định điều lệ công ty bao gồm những nội dung như là: Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tên địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ; tổng số cổ phàn, loại cổ phẩn; quyền nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần( cổ đông); cơ cấu quản lý tổ chức….v.v..

Khi đăng ký công ty thì người muốn thành lập công ty phải nộp danh sách các thành viên công ty trong hồ sơ đăng ký công ty. Riêng đối với công ty cổ phần thì nộp danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Tùy thuộc vào loại hình công ty đăng ký mà các các cá nhân tổ chức nộp các bản sao giấy tờ khác nhau:

– Đối với công ty hợp danh thì bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên; bản sao giấy chứng nhận đăng lý đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của luật đầu tư

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thì nộp bản sao giấy tờ sau: giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản củ người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đổi với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức; đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của luật đầu tư

– Đối với công ty cổ phần thì cần nộp bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông đồng sáng lập và cổ đông là người nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyển; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; và bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của luật đầu tư.

Ngoài ra tùy thuộc vào loại hình công ty khác nhau mà mỗi cá nhân tổ chức theo loại hình công ty nào sẽ có những giấy tờ bổ sung khác nhau theo quy định của pháp luật.

 

2. Điều kiện thành lập công ty trên địa bạn huyện Đan Phượng.

Các cá nhân tổ chức muốn thành lập công ty trên địa bàn huyện Đan Phượng thì phải đáp ứng các điều kiện về thành lập công ty như là điều kiện về chủ thể, về tên công ty, về ngành nghề khi đăng ký, về địa điểm kinh doanh hay là về vốn điều lệ vốn pháp định khi thành lập công ty…

Đầu tiên là về chủ thể: Căn cứ pháp lý tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Cụ thể như sau đối với chủ doanh nghiệp là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoại định cư tại Việt Nam : các doanh nghiệp  các cơ quan tổ chức cá nhân có nhu cầu thành lập công ty

Đối với thương nhân nước ngoài mà có quốc tịch là thuộc các nước thành viên của WTO thì thành lập công ty liên doanh tại với các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam; Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện về trụ sở công ty: Trụ sở chính của công ty không được là nhà chung cư, nhà tập thể, trừ khi chứng minh được mục đích sử dụng theo quy hoạch xây dựng là tòa nhà văn phòng, dùng cho mục đích kinh doanh.

Điều kiện về tên công ty: Đầu tiên se là loại hình công ty( công ty TNHH, Công ty CP, công ty HD) và tên riêng ( tên riêng sẽ được viết bằng các chữ cái trong bảng tiếng việt các chữ cái F, J, Z, W và các ký hiệu..

Tên của công ty không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp đã đăng ký trước đó, không được sử dụng từ ngữ vi phạm truyền thống văn hóa, thuần phong mĩ tục của Việt Nam; không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị – xã hội…

Điều kiện về vốn điều lệ của Công ty: vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào điều lệ công ty. Căn cứ vào khoản 34 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do  các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Vốn điều lệ được coi là yếu tố không thể thiếu trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp.

Điều kiện về ngàng nghề đăng ký công ty: Ngành nghề mà muốn đăng ký phải là những ngành nghề mà pháp luật không cấm, không trái quy định của pháp luật, không thuộc ngành nghề cấp đầu tư kinh doanh …theo quy định của luật doanh nghiệp

 

3. Trình tự thủ tục đăng ký thành lập công ty tại huyện Đan Phượng.

Các bước đăng ký thành lập công ty tại địa bàn Huyện Đan Phượng được thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty phải đáp ứng đầy đủ theo pháp luật quy định, cụ thể tại điều 20, điều 21 và điều 22 của Luật Doanh nghiệp 2020, tùy theo loại hình công ty muốn thành lập mà cần cung cấp những giấy tờ khác nhau.

– Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký công ty

Theo quy định tại nghị định số 01/2021/NĐ-CP nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Bước 3: cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký và nộp phí để nhận qua đường bưu điện.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại điều 27 luật doanh nghiệp 2020 theo đó doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện như là về ngành nghề đăng ký kinh doanh không phải là những ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh; tên của doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định của pháp luật cụ thể tại các điều 37,38,39 va điều 41 của luật doanh nghiệp 2020; doanh nghiệp phải có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập công ty. Để nhận được báo giá và tư vấn miễn phí về thủ tục Quý khách vui lòng liên hệ với Mys Law. Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng!

0969 361 319
Liên hệ