Đây là nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, sử dụng đất, Chính phủ yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều đất, nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ hoang đất.

Đồng thời, có chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư, với hộ nghèo, đồng bào thiểu số, gia đình người có công với cách mạng, những địa phương được quy hoạch sản xuất bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng…

Ngoài ra, Chính phủ còn đặt ra nhiều giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất như

– Có các quy định để đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất.

– Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai.

– Có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp.

– Xây dựng quy định để thị trường bất động sản, thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoạt động đảm bảo công khai, minh bạch, lành mạnh, không để thất thu thuế của Nhà nước.

– Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp:

  • Có quy định tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch.
  • Có quy định tăng cường quản lý chất lượng đất, khắc phục tình trạng thoái hóa, suy giảm chất lượng đất.
  • Xây dựng quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp…

– Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích

  • Bổ sung các quy định về đất ở kết hợp với thương mại, dịch vụ; đất nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ; đất dự án du lịch có yếu tố tâm linh.
  • Quy định chế độ sử dụng đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển…

Xem các chỉ đạo khác của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!