Cụ thể, các chính sách mới về phí – lệ phí, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 10/2023 lần lượt là:

1. Tăng lệ phí đăng ký và cấp biển số xe bán tải

Thông tư 60/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 60/2023/TT-BTC thay đổi mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số ở khu vực I (Hà Nội, TPHCM), cụ thể: Xe ô tô (trừ xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống; Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc đăng ký rời): 500.000 đồng/lần/xe (mức cũ từ 150.000 – 500.000 đồng/lần/xe).

Mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số ở khu vực I đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) là 20 triệu đồng/lần/xe.

Đáng chú ý, xe pick-up (còn gọi là xe bán tải) có sự thay đổi lớn nhất về lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số. Mức cũ chỉ là 500.000 đồng/lần đối với khu vực Hà Nội và TPHCM, còn mức mới là 20 triệu đồng/lần/xe.

Chính sách mới mới này có hiệu lực từ 22/10/2023.

2. Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán

Nội dung đề cập tại Quyết định 11/2023/QĐ-KTNN về Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, có hiệu lực từ ngày 21/10/2023.

Quy định này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán, các Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (gọi tắt là Đoàn kiểm toán), Kiểm toán viên nhà nước (KTVNN), tổ chức và cá nhân được ủy thác hoặc thuê thực hiện kiểm toán, cộng tác viên kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Trong đó, danh mục hồ sơ kiểm toán của một cuộc kiểm toán gồm:

Hồ sơ kiểm toán chung của Đoàn kiểm toán;

Hồ sơ kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán;

Hồ sơ kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán;

Hồ sơ giải quyết khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán nhà nước;

Hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, khu vực và Vụ trưởng các Vụ tham mưu được giao chủ trì cuộc kiểm toán (gọi tắt là Kiểm toán trưởng).

Quyết định 11/2023/QĐ-KTNN thay thế Quyết định 04/2020/QĐ-KTNN ngày 14/12/2020.

3. Mức thu phí trong lĩnh vực y tế

Thông tư 59/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 16/10/2023.

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế gồm:

(1) Phí thẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, xác nhận trong lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế

(2) Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế

(3) Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế

Trong đó, phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế được quy định như sau:

– Thẩm định công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế:   

+ Loại A: 1 triệu đồng/hồ sơ.

+ Loại B: 3 triệu đồng/hồ sơ.

– Thẩm định cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế loại C, D: 6 triệu đồng/hồ sơ.

– Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế: 2 triệu đồng/hồ sơ.

– Thẩm định cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế:1 triệu đồng/hồ sơ.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!