Hiện nay, bên cạnh việc phát triển kinh tế thì vấn đề quản lí an ninh trật tự cũng không được buông lỏng. Không ít những trường hợp tiêu cực, những tội phạm xuất hiện ảnh hưởng đến đời sống, gây mất trật tự toàn xã hội. Tội bắt cóc nằm trong số đó, khi mà bắt cóc được xem là hình thức bí mật bắt giữ người trái pháp luật nhằm thực hiện một mục đích hoặc âm mưu nào đó về vấn đề kinh tế, chính trị. Liệu những tội phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật như thế nào? Với pháp luật sẽ quy định tội bắt cóc đi tù bao nhiêu năm? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Mys Law để được giải đáp.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Các dấu hiệu pháp lý của tội bắt cóc con tin

Dấu hiệu khách thể của tội phạm

Tội bắt cóc con tin xâm phạm đồng thời trật tự xã hội, an toàn xã hội và xâm phạm các quyền nhân thân của con người, đó là quyền được bảo đảm về tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể.

Dấu hiệu khách quan của tội phạm

Hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm là: bắt, giữ hoặc giam người khác làm con tin nhằm cưỡng ép một quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc như một điều kiện để thả con tin, trừ trường hợp là hành vi phạm tội quy định tại Điều 113 (Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản) và Điều 299 (Tội khủng bố) của BLHS năm 2015. 

Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc đối với tội phạm này. Tội phạm hoàn thành khi hành vi phạm tội được thực hiện.

Dấu hiệu chủ quan của tội phạm.

Lỗi của người thực hiện tội bắt cóc con tin là lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Mục đích phạm tội là buộc bên thứ ba làm hòa không làm một việc như một điều kiện để thả con tin (thông thường là yêu cầu tiền chuộc hoặc mục đích chính trị). Đây là dấu hiệu bắt buộc để định tội và là cơ sở để phân biệt giữa tội phạm này với một số tội phạm khác có hành vi tương tự.

Dấu hiệu chủ thể của tội phạm.

Chủ thể của tội phạm này là  người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên.

Tội bắt cóc đi tù bao nhiêu năm?

Căn cứ vào Điều 301 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 103 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định về tội bắt cóc con tin được chia thành 4 khung hình phạt, người nào bắt, giữ hoặc giam người khác làm con tin nhằm cưỡng ép một quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc như một điều kiện để thả con tin thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các khung hình phạt sau đây:

Khung hình phạt 1: Nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 113 Bộ luật Hình sự 2015 (Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân) và Điều 299 Bộ luật Hình sự 2015 (Tội khủng bố) thì bị phạt tù từ 01 năm đến 04 năm.

Khung hình phạt 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

– Có tổ chức;

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

– Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người đủ 70 tuổi trở lên;

– Đối với người đang thi hành công vụ;

– Gây hậu quả nghiêm trọng.

Khung hình phạt 3: Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Khung hình phạt 4: Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm.

Bên cạnh đó, người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!