Trong quý I năm 2023, rất nhiều quy định mới đã được triển khai. Thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm thay đổi trong một số lĩnh vực như bảo hiểm, cán bộ công chức, tài chính… Sau đây Mys Law sẽ  tổng hợp các chính sách mới có hiệu lực tháng 4/2023 nổi bật nhất, mời bạn đọc cùng tìm hiểu.

1. BỔ SUNG THÊM NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG BHXH

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 02/2023/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Theo đó, “bệnh COVID-19 nghề nghiệp” được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo Phụ lục 35 Thông tư 02, bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

Có 02 yếu tố gây nên bệnh bệnh Covid-19 nghề nghiệp bao gồm:

– Có tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 trong môi trường lao động.

– Yếu tố gây bệnh được ghi nhận tại một trong các văn bản sau:

Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2.

Văn bản cử tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp theo Thông tư 28/2016/TT-BYT. 

2. HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM, XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC TUYỀN TRUYỀN VĂN HÓA

Được áp dụng từ ngày 10/4/2023,   đã quy định cụ thể mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các cách xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

Thông tư mới quy định 03 chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa bao gồm

– Tuyên truyền viên văn hóa chính (Mã số: V.10.10.34).

– Tuyên truyền viên văn hóa (Mã số: V.10.10.35).

– Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp (Mã số: V.10.10.36).

Tương ứng với từng chức danh nghề nghiệp, viên chức tuyên truyển viên văn hóa được xếp lương như sau:

– Tuyên truyền viên văn hóa chính được áp dụng hệ số lương 4,00 đến 6,38.

– Tuyên truyền viên văn hóa được áp dụng hệ số lương 2,34 đến 4,98.

– Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp được áp dụng hệ số lương 1,86 đến 4,06.

3. MỖI NĂM TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC 02 LẦN 

Đây là một trong những nội đáng chú ý nêu trong Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Căn cứ Điều 4 Nghị định 06/2023/NĐ-CP, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm.

Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Trước ngày 31/01 hằng năm, Bộ Nội vụ sẽ công bố kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Việc kiểm định chất lượng đầu vào viên chức được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính với những câu hỏi liên quan đến năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; hiểu biết chungvề hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức,…

Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

4. CHO PHÉP BẢO LÃNH NGÂN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ 

Tiếp tục chuỗi chính sách mới có hiệu lực có hiệu lực tháng 4/2023 là những quy định mới về bảo lãnh ngân hàng được đề cập trong Thông tư 11/2022/TT-NHNN.

Thông tư 11 đã bổ sung quy định về hoạt động bảo lãnh điện tử, từ đó cho phép tổ chức tín dụng và khách hàng được lựa chọn thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng bằng phương thức điện tử. Quy định này được áp dụng từ ngày 01/4/2023.

Việc thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật.

Lưu ý, việc nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng qua phương tiện điện tử sẽ bị giới hạn giá trị của mỗi cam kết bảo lãnh:

Khách hàng là cá nhân: Giá trị mỗi cam kết bảo lãnh không quá 4 tỷ đồng.

Khách hàng là tổ chức: Giá trị mỗi cam kết bảo lãnh không quá 45 tỷ đồng.

Giới hạn này không áp dụng với các trường hợp như: Thông tin nhận biết khách hàng được xác thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khách hàng gửi đề nghị cấp bảo lãnh thông qua hệ thống SWIFT; khách hàng sử dụng chữ ký số khi đề nghị cấp bảo lãnh; khách hàng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,…

5. LỚP CẬN CHUYÊN, CHẤT LƯỢNG CAO BỊ XÓA SỔ 

Đây là thông tin đang được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Cụ thể, Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 15/4/2023) nhấn mạnh không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

Lớp học trong trường chuyên vẫn được tổ chức theo các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học với sĩ số không quá 35 học sinh/lớp.

Việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường trung học phổ thông chuyên như hiện nay được cho phép thực hiện đến hết năm học 2023 – 2024. Còn các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên trước đó vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi học hết lớp 12.

6. HƯỚNG DẪN MỚI VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 

Đầu tháng 3, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng, áp dụng từ ngày 20/4/2023.

Theo Thông tư mới, việc điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng được quy định như sau:

– Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP:

Việc điều chỉnh đơn giá chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian khi có thỏa thuận.

Khối lượng công việc thực tế tăng hoặc giảm lớn hơn 20% trong hợp đồng, đồng thời làm thay đổi trên 0,25% giá trị hợp đồng và trên 1% đơn giá của công việc đó hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng:  Xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận.

Khối lượng công việc thực tế tăng lớn hơn 20% trong hợp đồng: Đơn giá mới chỉ được áp dụng cho phần khối lượng thực tế thực hiện vượt quá

Khối lượng thực tế thực hiện tăng hoặc giảm nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc trong hợp đồng: Áp dụng đơn giá trong hợp đồng

– Khi điều chỉnh giá hợp đồng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thì phải ký kết phụ lục hợp đồng.

Trên đây là những chính sách mới có hiệu lực tháng 4/2023.

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!