Quy định về xếp lương giảng viên dạy nghề và hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử là những chính sách mới có hiệu lực ngày hôm nay. Theo dõi bài viết dưới đây của Mys Law để biết thêm thêm thông tin chi tiết.

Xếp lương giảng viên dạy nghề

Xếp lương giảng viên dạy nghề cao nhất 14,4 triệu đồng/tháng

Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp như sau:

– Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 1, hệ số lương 6,20 – 8,00, tương đương 11,16 – 14,4 triệu đồng/tháng.

– Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1, hệ số lương 4,40 – 6,78, tương đương 7,92 – 12,204 triệu đồng/tháng.

– Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, hệ số lương 2,34 – 4,98, tương đương 4,212 – 8,964 triệu đồng/tháng.

– Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, hệ số lương 2,10 – 4,89, tương đương 3,78 – 8,802 triệu đồng/tháng.

– Giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 2, hệ số lương 5,75 – 7,55, tương đương 10,35 – 13,59 triệu đồng/tháng.

– Giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1), hệ số lương 4,40 – 6,78, tương đương 7,92 – 12,204 triệu đồng/tháng.

– Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết – Mã số: V.09.02.07, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, hệ số lương 2,34 – 4,98, tương đương 4,212 – 8,964 triệu đồng/tháng.

– Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, hệ số lương 2,10 – 4,89, tương đương 3,78 – 8,802 triệu đồng/tháng.

– Giáo viên giáo dục nghề nghiệp áp dụng hệ số lượng của viên chức loại B, hệ số lương 1,86 – 4,06, tương đương 3,348 – 7,308 triệu đồng/tháng.

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Thông tư 13/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử chính thức có hiệu lực từ hôm nay.

Theo đó, thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nộp lưu bao gồm:

– Tài liệu số hóa từ giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp để thực hiện thủ tục hành chính.

– Tài liệu điện tử nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và tài liệu điện tử hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

– Dữ liệu đặc tả của tài liệu điện tử của các tài liệu trên và ý kiến của các cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh (nếu có).

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!