Trong thời gian từ ngày 01 – 30/11/2023, những chính sách tài chính, bất động sản sau đây bắt đầu có hiệu lực thi hành:

1. Giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2023

Nội dung đề cập tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2023, có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

Cụ thể, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg).

2. Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công

Từ ngày 10/11/2023, Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá gồm: Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá gồm Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đối với các chức danh được sử dụng thường xuyên một ô-tô công trong thời gian công tác, Nghị định 72/2023/NĐ-CP chia làm ba bậc với ba mức giá mua xe là 1,5 tỷ đồng, 1,55 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng/xe.

Xem thêm nội dung tại Nghị định 72/2023/NĐ-CP.

3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án giá dịch vụ quản lý, bảo trì đường sắt

Thông tư 25/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 11/2021/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, có hiệu lực từ ngày 01/11/2023.

Việc quyết định giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được thực hiện sau khi dự toán chi ngân sách nhà nước được Cơ quan có thẩm quyền giao cho Bộ Giao thông vận tải.

Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng trình Cục Đường sắt Việt Nam trước ngày 31 tháng 01 của năm kế hoạch.

Bên cạnh đó, quy định thẩm quyền, thời hạn, trình tự thẩm định và quyết định phương án giá giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt như sau:

– Giao Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án giá.

– Thời hạn, trình tự thẩm định và quyết định phương án giá thực hiện theo quy định tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 149/2016/NĐ-CP).

4. Điều kiện với cá nhân tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia có sử dụng ngân sách

Thông tư 20/2023/TT-BKHCN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu lực từ ngày 27/11/2023.

Theo đó, cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ cấp quốc gia phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:

– Có trình độ đại học trở lên;

– Có chuyên môn phù hợp và đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trong 05 năm gần nhất, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

– Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Trường hợp đặc biệt khác với các yêu cầu nêu trên do Thủ trưởng bộ, ngành, địa phương quyết định.

Xem thêm nội dung tại Thông tư 20/2023/TT-BKHCN.

5. Thông tư 08/2023/TT-BXD quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng,có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!