Ngày 06/7/2023, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được giải quyết đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến hết năm 2030.

Cụ thể, diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội như sau:

– Đối với khu vực ngoại thành: 8m2/sàn/người; 

– Đối với khu vực nội thành là 15m2/sàn/người; 

– Diện tích nhà ở tối thiểu tại quy định này là diện tích được tính theo m sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

Đối tượng áp dụng bao gồm:

– Công dân Việt Nam đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, ở nhờ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội;

– Ủy ban nhân dân các cấp;

– Tổ chức, cá nhân sở hữu chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, quyền hạn; trong quá trình thực hiện có rà soát, đánh giá các tác động báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp thực tế phát triển của Thành phố.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2023.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!