Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 934/UBND-KSTTHC về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính “Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke” trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo này nhằm triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến “Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke” trên địa bàn Thành phố Hà Nội đảm bảo theo quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Uỷ ban nhân dân Thành phố giao các quận, huyện niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke và cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo đúng quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có nhiệm vụ hướng dẫn, tập huấn, thống nhất nghiệp vụ cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho Uỷ ban nhân dân các quận, huyện.

Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tình hình, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke.

Theo Nghị định 54/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường cần tuân thủ quy định:

“Điều 4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

1. Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

3. Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

4. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).”

Công văn 934/UBND-KSTTHC ban hành ngày 03/4/2023.

Trên đây là kiến thức mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!