Thông tư 32/2023 có hiệu lực từ ngày 15/9/2023 của Bộ Công an sẽ thay thế Thông tư 65/2020 của Bộ này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 32/2023/TT-BCA.

1. Người dân phải xuất trình giấy tờ nào khi CSGT kiểm tra theo quy định mới?

Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định như sau:

“Điều 12. Nội dung tuần tra, kiểm soát

2. Nội dung kiểm soát

a) Kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông, gồm:

Giấy phép lái xe; Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, Bằng, Chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; Giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực Giấy đăng ký xe kèm bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực (trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký xe); Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định (đối với loại phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định); Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và giấy tờ cần thiết khác có liên quan theo quy định (sau đây gọi chung là giấy tờ). Khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ;…”

Theo đó, người dân phải xuất trình các loại giấy tờ sau khi CSGT kiểm tra:

– Giấy phép lái xe;

– Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, Bằng, Chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng;

– Giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực Giấy đăng ký xe kèm bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực (trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký xe);

– Giấy chứng nhận đăng kiểm, Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định (đối với loại phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định);

– Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và giấy tờ cần thiết khác có liên quan theo quy định.

2. Còn bắt buộc xuất trình giấy tờ giấy khi CSGT kiểm tra không?

Nội dung này được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư 32/2023/TT-BCA và điểm b khoản 3 Điều 18 Thông tư 32/2023/TT-BCA.

Cụ thể, tại điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định như sau:

“Điều 12. Nội dung tuần tra, kiểm soát

…2. Nội dung kiểm soát

a) Kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông, gồm:

…Khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ;…

Và tại điểm b khoản 3 Điều 18 Thông tư 32/2023/TT-BCA khẳng định điểm mới này như sau:

“Điều 18. Tiến hành kiểm soát

…3. Thông báo cho người điều khiển phương tiện giao thông, những người trên phương tiện giao thông biết lý do kiểm soát; đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông xuất trình các giấy tờ có liên quan hoặc thông tin của các giấy tờ có liên quan trong tài khoản định danh điện tử theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư này để kiểm soát

…b) Trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cung cấp thông tin của các giấy tờ trong tài khoản định danh điện tử thì kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử. Quá trình kiểm soát, nếu phát hiện tài khoản định danh điện tử có dấu hiệu làm giả hoặc cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm thuộc trường hợp phải tạm giữ, tước quyền sử dụng, thu hồi, tịch thu giấy tờ hoặc các trường hợp vi phạm cần phải xác minh về giấy tờ thì đề nghị xuất trình các giấy tờ đó để thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật;…”

Như vậy, nhằm thực hiện nhiệm vụ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các dữ liệu chuyên ngành, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, từ ngày 15/9/2023, người điều khiển phương tiện giao thông được phép cung cấp thông tin của các giấy tờ trong tài khoản định danh điện tử VNeID để CSGT kiểm tra, đối chiếu thông tin mà không bắt buộc phải xuất trình giấy tờ giấy như trước.

3. Thứ tự kiểm tra điều kiện tham gia giao thông của xe theo Thông tư 32/2023/TT-BCA như thế nào?

Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định như sau:

“Điều 12. Nội dung tuần tra, kiểm soát

…2. Nội dung kiểm soát

…b) Kiểm soát các điều kiện tham gia giao thông của phương tiện giao thông

Thực hiện kiểm soát theo trình tự từ trước ra sau, từ trái qua phải, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, gồm các nội dung: Hình dáng, kích thước bên ngoài, màu sơn, biển số phía trước, phía sau và hai bên thành phương tiện giao thông; điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng theo quy định;…”

Theo đó, đối với xe lưu thông, CSGT sẽ thực hiện kiểm soát theo trình tự từ trước ra sau, từ trái qua phải, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, gồm các nội dung:

– Hình dáng, kích thước bên ngoài, màu sơn, biển số phía trước, phía sau và hai bên thành phương tiện giao thông;

– Điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng theo quy định.

Trên đây là thông tin được Mys law đề cập tới. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!