Ngày 03/11/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 82/2023/TT-BQP quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, Thông tư 82 điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng:

– Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng.

– Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng.

Công thức điều chỉnh trợ cấp như sau: 

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 7/2023 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 X 1,125

Mức trợ cấp hằng tháng với các đối tượng nêu trên sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau: 

– Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2,285 triệu đồng/tháng;

– Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2,388 triệu đồng/tháng;

– Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2,494 triệu đồng/tháng;

– Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2,598 triệu đồng/tháng;

– Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2,7 triệu đồng/tháng.

Thông tư 82/2023/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 19/12/2023. Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!