Việc nhập hộ khẩu cho người ở nhờ xảy ra phổ biến khi bố mẹ mua nhà đứng tên mình nhưng muốn cho con đăng ký hộ khẩu tại đó. Ví dụ như tình huống dưới đây: Con tôi ra Tp. Hồ Chí Minh học đại học nên vợ chồng tôi gom góp mua cho con 1 căn chung cư tại Tp. Hồ Chí Minh. Vợ chồng tôi vẫn ở quê. Bây giờ tôi muốn đăng ký thường trú cho con tại căn chung cư đó thì phải làm thế nào?

Mys Law giải đáp như sau:

Về điều kiện, theo khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

“3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/ người.”

 

Về hồ sơ, căn cứ theo khoản 3 Điều 21 Luật cư trú 2020 quy định hồ sơ đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ bao gồm:

“3. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật này bao gồm:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

b) Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.”

Vậy trong trường hợp này, con bạn cần chuẩn bị 01 Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó, 02 vợ chồng bạn cần ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú vào Tờ khai hoặc lập 01 văn bản đồng ý riêng.

Đồng thời, bạn cũng lập 01 Hợp đồng cho con ở nhờ sau đó đem công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định, con bạn phải xuất trình Sổ đỏ, sổ hồng của nhà, trong đó có thể hiện thông tin về diện tích nhà ở đang sử dụng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về thẩm quyền, người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú, ở đây là Công an phường đang ở để được giải quyết.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!