Vấn đề tiền án, tiền sự được nhiều người coi là vết nhơ trong cuộc đời người vi phạm. Vì vậy, không chỉ người đó mà gia đình của họ cũng rất quan tâm đến vấn đề: Tiền án tiền sự có xóa được không? Thời hạn được xóa tiền án là bao lâu theo quy định? Thời hạn được xóa tiền sự là bao lâu? Cách tra cứu tiền án, tiền sự như thế nào? Nếu bạn cũng quan tâm vấn đề này thì hãy cùng Mys Law tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017
  • Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 
  • Luật lý lịch tư pháp 2009

Tiền án, tiền sự có xóa được không?

Pháp luật hiện hành chưa có văn bản nào quy định cụ thể về hai khái niệm này. Tuy nhiên trước đây, Nghị quyết 01-HĐTP ngày 18/10/1990 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có đề cập đến vấn đề này. Theo đó, có thể hiểu:

“Tiền sự” là tình trạng một người bị xử lý kỷ luật, đã bị xử phạt hành chính, chưa được xóa kỷ luật, xóa việc xử phạt vi phạm hành chính hoặc chưa đáp ứng điều kiện về thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. Nói cách khác, tiền sự được đặt ra do phát sinh trách nhiệm hành chính.

Tương tự vậy, “Tiền án” là tình trạng một người có hành vi vi phạm pháp luật, được đặt ra do phát sinh trách nhiệm hình sự, đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích. Tiền án được đặt ra do phát sinh trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, hiện nay, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định 03 trường hợp được xóa án tích gồm:

– Đương nhiên được xóa án tích;

– Xóa án tích theo quyết định của Tòa án;

– Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

Về việc xóa tiền sự, Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 cũng đã quy định về  “Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính”.

Như vậy, theo các quy định trên, người có tiền án, tiền sự đều có thể được xóa tiền án, tiền sự.

Thời hạn được xóa tiền án là bao lâu?

Đương nhiên được xóa án tích

Điều 70 Bộ luật Hình sự quy định về trường hợp đương nhiên xóa án tích như sau:

“2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.”

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án trong trường hợp đã bị kết án về một về một trong các tội xâm phạm an ninh Quốc gia (chương XIII Bộ luật Hình sự) hoặc một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loại người và tội phạm chiến tranh (chương XXVI);

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất 1/3 thời hạn quy định.

Thời hạn xóa tiền sự là bao lâu?

Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định về thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính như sau:

“1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.”

Cách tra cứu tiền án, tiền sự

Giấy xác nhận không tiền án, tiền sự là cách gọi thông thường của phiếu lý lịch tư pháp.

Hiện nay, có các cách tra cứu tiền án tiền sự sau:

Tra cứu qua tin nhắn SMS

Hiện nay, bạn có thể tra cứu hồ sơ lý lịch tư pháp cá nhân hoặc đơn vị thông qua tin nhắn SMS, cụ thể như sau:

Đầu tiên, bạn cần soạn tin nhắn với cú pháp: Mã số nhận hồ sơ > Nhấn gửi 8183.

Lệ phí gửi tin nhắn là 1.000 đồng/lần.

Trong trường hợp kết quả lý lịch tư pháp của bạn bị chậm trễ so với thời gian quy định vì cần phải xác minh thêm ở các cơ quan khác thì đơn vị cấp lý lịch tư pháp sẽ chủ động thông báo tới bạn và lệ phí tin nhắn sẽ do bên đơn vị đó chịu hoàn toàn. 

Tra cứu tiền án tiền sự online

Hiện nay có hai loại phiếu lý lịch tư pháp được cấp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp là phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ được cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức là công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam. Cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội khi có yêu cầu.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 2 sẽ được cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng khi có yêu cầu để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và những cá nhân có yêu cầu.

Hiện nay có thể tra cứu tiền án tiền sự online (xin phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến) theo địa chỉ: https://lltptructuyen.moj.gov.vn/

Trên đây là kiến thức mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] 

Trân trọng!