Hành vi chống đối người thi hành công vụ giao thông trở nên khá phổ biến tại Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi này như từ ý thức của mỗi cá nhân, do sử dụng chất kích thích, do kích động không làm chủ được bản thân,… Vậy câu hỏi đặt ra là theo quy định của pháp luật thì Tội chống người thi hành công vụ giao thông bị xử phạt như thế nào? Mức phạt Tội chống người thi hành công vụ giao thông được quy định ra sao? Cùng Mys Law tìm hiểu chi tiết thông qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật  Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017;
 • Nghị định 208/2013/NĐ – CP.

Chống người thi hành công vụ là gì?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP quy định như sau:

– Người thi hành công vụ là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.

– Hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc ép buộc người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ được giao

Chống người thi hành công vụ giao thông bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ như sau:

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi môi giới, giúp sức cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 • Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật;
 • Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ;
 • Tổ chức, xúi giục, giúp sức, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 • Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực chống người thi hành công vụ;
 • Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ;
 • Đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất hối lộ cho người thi hành công vụ.

– Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Tội chống người thi hành công vụ giao thông bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về Tội chống người thi hành công vụ như sau:

– Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;
 • Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự về Tội chống người thi hành công vụ giao thông

Theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như sau:

– Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

 • Phạm tội có tổ chức;
 • Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;
 • Phạm tội có tính chất côn đồ;
 • Phạm tội vì động cơ đê hèn;
 • Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;
 • Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc người đủ 70 tuổi trở lên;
 • Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác;
 • Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;
 • Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội;
 • Dùng thủ đoạn hoặc phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội;
 • Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội;
 • Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.

– Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự Tội chống người thi hành công vụ giao thông

Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

 • 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
 • 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;
 • 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
 • 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

Trên đây là kiến thức mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!