Có phải mọi trường hợp chứng thực đều phải ra văn phòng công chứng? Địa phương tôi không có văn phòng công chứng thì phải làm sao?  Những loại giấy tờ nào có thể chứng thực ở UBND xã?

Không phải mọi trường hợp cần chứng thực đều phải đến văn phòng công chứng, cùng tìm hiểu chi tiết Các giấy tờ có thể thực hiện chứng thực tại UBND cấp xã thông qua bài viết dưới đây của Mys Law.

Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn như sau:

“a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

e) Chứng thực di chúc;

g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.”

Như vậy, UBND xã có thẩm quyền chứng thực các văn bản được liệt kê như trên. Do đó, để việc chứng thực diễn ra nhanh nhất, bạn có thể xem xét loại giấy tờ mình cần chứng thực có thuộc thẩm quyền của UBND xã không trước khi tiến hành công chứng.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!