Thủ tục rút gọn hành chính là gì? Trường hợp nào được áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hành chính? Pháp luật quy định những điều kiện cụ thể như thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Mys Law để biết thêm thông tin chi tiết.

Căn cứ pháp lí:

 Luật tố tụng hành chính 2015

1. Thủ tục rút gọn trong tố tụng hành chính là gì?

Theo Điều 245 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định thủ tục rút gọn trong tố tụng hành chính như sau:

– Thủ tục rút gọn trong tố tụng hành chính là thủ tục giải quyết vụ án hành chính khi có các điều kiện theo quy định của Luật tố tụng hành chính 2015 nhằm rút ngắn về thời gian và thủ tục so với thủ tục giải quyết vụ án hành chính thông thường nhưng vẫn bảo đảm giải quyết vụ án đúng pháp luật.

– Phạm vi áp dụng: 

+ Tòa án áp dụng những quy định của Chương XIV Luật tố tụng hành chính 2015, đồng thời áp dụng những quy định khác của Luật tố tụng hành chính 2015 không trái với những quy định của Chương XIV này để giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn.

+ Trường hợp luật khác có quy định về khiếu kiện hành chính áp dụng thủ tục rút gọn thì thực hiện theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Như vậy, nhằm rút ngắn thời gian và thủ tục giải quyết vụ án hành chính thì Tòa áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết khi có đủ điều kiện nhưng vẫn đảm bảo giải quyết vụ án đúng pháp luật.

2. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn giải quyết vụ án hành chính

Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn được quy định tại Điều 246 Luật tố tụng hành chính 2015.

– Vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Vụ án có tình tiết đơn giản, tài liệu, chứng cứ đầy đủ, rõ ràng, bảo đảm đủ căn cứ giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ;

+ Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng;

+ Không có đương sự cư trú ở nước ngoài, trừ trường hợp đương sự ở nước ngoài có thỏa thuận với đương sự ở Việt Nam đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.

– Trong quá trình giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn, Tòa án ra quyết định chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

+ Phát sinh các tình tiết mới mà các đương sự không thống nhất và cần phải xác minh, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ hoặc cần phải tiến hành giám định;

+ Cần phải định giá tài sản nếu các đương sự không thống nhất về giá;

+ Cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

+ Phát sinh người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

+ Phát sinh yêu cầu độc lập;

+ Phát sinh đương sự cư trú ở nước ngoài mà cần phải thực hiện ủy thác tư pháp, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 246 Luật tố tụng hành chính 2015.

– Trường hợp chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường thì thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án được tính lại kể từ ngày ra quyết định chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường.

Như vậy, việc xét xử theo thủ tục rút gọn cần đảm bảo những điều kiện nêu trên, đây cũng là quy định mang tính linh động, đảm bảo quá trình tố tụng được thuận lợi, tạo điều kiện tối đa cho đương sự khi tham gia tố tụng tại Tòa án.

3. Thủ tục quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn

Thủ tục quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn được quy định tại Điều 247 Luật tố tụng hành chính 2015 cụ thể:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án theo quy định tại Điều 125 Luật tố tụng hành chính 2015 thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải ra quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn và mở phiên tòa xét xử trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định.

– Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn phải có các nội dung chính sau đây:

+ Ngày, tháng, năm ra quyết định;

+ Tên Tòa án ra quyết định;

+ Vụ án được đưa ra giải quyết theo thủ tục rút gọn;

+ Tên, địa chỉ; số fax, thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

+ Họ, tên Thẩm phán, Thư ký phiên tòa, Kiểm sát viên; họ, tên Thẩm phán, Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có);

+ Ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa;

+ Xét xử công khai hoặc xét xử kín;

+ Họ, tên những người được triệu tập tham gia phiên tòa.

– Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn phải được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp cùng hồ sơ vụ án ngay sau khi ra quyết định.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nghiên cứu và trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án.

Như vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án thì thẩm phán phải ra quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn và mở phiên tòa xét xử trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định. Đồng thời Tòa án gửi hồ sơ vụ án cho đương sự và VKS nghiên cứu và trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!