Cán bộ, công chức cấp xã được xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước. Khi cải cách tiền lương năm 2024, dự kiến công thức tính lương của cán bộ, công chức cấp xã sẽ thực hiện theo Nghị quyết 27-NQ/TW. Vậy hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Mys Law để biết thêm thông tin chi tiết.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Nghị quyết 27-NQ/TW sẽ xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

– Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.

– Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

– Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Như vậy, bảng lương cán bộ công chức cấp xã cũng được xây dựng theo nguyên tắc trên.

Theo đó, tiền lương cán bộ công chức cấp xã khi thực hiện cải cách tiền lương dự kiến từ ngày 1.7.2024 sẽ thực hiện theo công thức:

Lương cán bộ, công chức = Lương cơ bản + phụ cấp (nếu có) + tiền thưởng (nếu có).

Trong đó: Lương cơ bản: chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương.

Các khoản phụ cấp: chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương.

Tiền thưởng: Quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!