Căn cứ pháp lí:

  • Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH 
  • Nghị định 131/2021/NĐ-CP)

1. Điều kiện thực hiện thủ tục công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với quân nhân, cơ yếu

Đối tượng phải quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ bị địch bắt tù, đày đang tại ngũ, công tác;

Có đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

2. Hồ sơ thực hiện công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với quân nhân, cơ yếu

– Bản khai của cá nhân (Mẫu số 10 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP);

– Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định 31/2021/NĐ-CP gồm:

+ Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác nhận từ ngày 31/12/1994 trở về trước:

+ Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, lý lịch công an; hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến;

+ Các giấy tờ, tài liệu khác; bản sao được chứng thực từ hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội;

+ Bản trích lục hồ sơ liệt sĩ; giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về thời gian tù và nơi bị tù;

– Văn bản đề nghị theo quy định.

3. Trình tự thực hiện thủ tục công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với quân nhân, cơ yếu

Bước 1: Cá nhân lập bản khai theo Mẫu số 10 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP kèm một trong các giấy tờ quy định tại Điều 60 Nghị định 131/2021/NĐ-CP gửi cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở lên qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp.

Bước 2: Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cấp trung đoàn và tương đương trở lên trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 63 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và có văn bản kèm các giấy tờ nêu trên đề nghị cấp trên trực tiếp kiểm tra, xét duyệt theo phân cấp

(cấp sư đoàn và tương đương trong thời gian 05 ngày; cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong thời gian 05 ngày), gửi đến Cục Chính sách.

Bước 3: Cục Chính sách trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm thẩm định;

Lưu ý: Đề nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị ban hành quyết định công nhận và trợ cấp ưu đãi theo Mẫu số 66 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP; chuyển về cơ quan, đơn vị đề nghị để quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với quân nhân, cơ yếu

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng Tổng cục Chính trị.

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn và tương đương.

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Sư đoàn và tương đương; cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Cục Chính sách.

Trên đây là kiến thức mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] để được giải đáp. 

Trân trọng!